Veldrijden‎ > ‎

Regels


Kalender

CM Wereldkampioenschap
WC Wereldbeker wedstrijden
WMC Wereldkampioenschap van de Amateurs
CC Continentale Kampioenschappen
C1 Veldritten klasse 1
C2 Veldritten klasse 2
C1W Veldritten klasse 1 - dames
C2W Veldritten klasse 2 - dames
CMU Veldritten in de categorie van de beloften
CMJ Veldritten in de categorie van de junioren

Jaarlijks wordt de onderverdeling van de veldritten in de 'klasses' bekeken door de UCI.

Een veldrit zal enkel binnen klasse 1 vallen wanneer er het seizoen daarvoor minstens 10 buitenlanders (dan het land van organisatie) aan de start stonden, die 5 verschillende nationaliteiten vertegenwoordigen.

Een nieuwe veldrit kan enkel tot klasse 2 behoren.

Bescherming van de data

Wereldkampioenschappen:

Geen enkel andere internationale veldrit mag georganiseerd worden op de dagen van een wereldkampioenschap

Wereldbekerwedstrijden:

Veldritten klasse 1 mogen niet op dezelfde dag georganiseerd worden als een wereldbekerwedstrijd

Veldritten klasse 1 mogen enkel op de dag voor of na een wereldbekerwedstrijd georganiseerd worden met toestemming van de UCI

Veldritten klasse 2 mogen niet georganiseerd worden op dezelfde dag van een wereldbekerwedstrijd in hetzelfde land.

Veldritten klasse 1

Veldritten klasse 2 mogen niet op dezelfde dag als een veldrit klasse 1 georganiseerd worden in hetzelfde land (Europa)

 

Technische delegatie

Tijdens de wereldkampioenschappen, wereldbekerwedstrijden  en continentale kampioenschappen (Europese) wordt telkens een technische delegatie aangesteld door de UCI.

De technische delegatie zal toezicht houden over de voorbereidingen van alle technische aspecten van de wedstrijd en dient als link met de UCI hoofdkwartieren.

Parcours

Een parcours moet een gesloten circuit zijn met een minimum lengte van 2.5 kilometer en een maximum van 3.5 kilometer, daarvan moet minstens 90% berijdbaar zijn. De breedte van het parcours moet minstens 3 meter zijn en goed beschermd aan beide kanten.

De ondergrond moet een mix zijn van weg-,land-en bospaden en naast balkjes kunnen er grachten, boomstammen, trappen, een brug,... in het parcours verwerkt zitten als hindernis. Een veldrit mag niet meer dan zes zelfgemaakte hindernissen bevatten.

De veldrijders moeten minstens tien minuten voor de cross van start gaat verzamelen aan de zogenaamde 'call-up' zone.
De startorde wordt bepaald door de meest recente individuele UCI Ranking.

Een veldrit kan geannuleerd worden bij hevige weersomstandigeheden, vb. zeer sterke wind, erge sneeuwval, temperaturen onder -15°C. De hoofdcommissaris kan dan beslissen om de veldrit te annuleren nadat hij eventueel de technische delegatie van de UCI heeft geraadpleegd en de organisator.

Call-up zone

Een verzamelplaats voor de veldrijders zal voorzien worden en dient gemarkeerd te worden achter de startlijn.

Acht stroken met een breedte van 75 cm en een lengte van 10m moeten aanwezig zijn, deze worden loodrecht vanaf de startlijn gemarkeerd om de startposities van de renners te vergemakkelijken.

Startplaats

De startplaats moet uit een stevige ondergrond bestaan, bij voorkeur een verharde weg. Deze moet een lengte hebben van minimaal 200 meter en een breedte van minstens 6 meter. De startplaats moet zo vlak mogelijk zijn en mag geen enkele afdaling omvatten. De eerste versmalling of hindernis mag niet abrupt zijn, de renners moeten gemakkelijk kunnen passeren. De hoek van de eerste bocht moet groter zijn dan 90 graden.

Startorde

De veldrijders moeten minstens 10 minuten voor de start samengeroepen worden op de call-up zone.

De renners moeten wachten voor de start met minstens 1 voet op de grond, zoniet worden ze naar de laatste plaats verwezen.

De meest recente UCI Ranking bepaalt de startvolgorde in de cross.

Valse start

Wanneer een veldrijder te vroeg start wordt hij uitgesloten uit de wedstrijd.

Aankomststrook

De aankomststrook moet in een rechte lijn lopen voor minstens 100 meter. De breedte van de finishstrook moet minstens 6 meter zijn voor wereldkampioenschappe, wereldbekerwedstrijden, continentale kampioenschappen en veldritten klasse 1, voor andere veldritten moet de aankomst minstens 4 meter breed zijn.

Materiaalpost

Een veldrijder beschikt over verschillende fietsen, bij pech komt hij de materiaalpost binnen om te wisselen van fiets. Er wordt ook gewisseld om de bandenspanning aan te passen, wanneer de fiets te vuil is (modder) etc.

Bij Wereldkampioenschappen en wereldbekerwedstrijden moet de totale ruimte van de materiaalpost minstens 70 meter lang zijn. Er moet plaats zijn voor 15 boxen die afgescheiden zijn met hekkens van vier meter.

Voor veldritten klasse 1 moet de totale ruimte minstens 60 meter bedragen en plaats bieden aan 12 boxen.

Wedstrijdduur

De tijdsduur van een veldrit moet zo dicht mogelijk aansluiten bij

- 40 minuten voor de dames en de junioren

- 50 minuten voor de beloften

- 60 minuten voor de heren elite en wedstrijden waar zowel de heren elite als beloften aan de start komen.

Tijdens wereldkampioenschappen en wereldbekerwedstrijden zal de tijdsduur van een veldrit tussen de 60 en 70 minuten liggen.

Laatste ronde

Bij aanvang van de laatste ronde moet steeds de bel geluid worden.